Reset een vergeten wachtwoord van een Raspberry Pi (linux)

Het zal je maar gebeuren, je wilt inloggen op je Raspberry Pi maar je bent het wachtwoord vergeten. Je kunt de Pi opnieuw installeren maar dat wil je niet want je wilt de gegevens op de Pi niet kwijtraken of installatie was veel werk. Wat nu? Gelukkig kun je een reset van een vergeten wachtwoord doen op je Raspberry Pi. Ik heb het nog nooit nodig gehad, maar just in case…

Materialen

  • het SD kaartje uit de Raspberry Pi
  • een computer met SD kaart lezer
  • een beeldscherm
  • een toetsenbord

Verwijder de SD kaart

Verwijder de SD-kaart uit de Rasberry Pi nadat de Pi is uitgeschakeld.

Wijzig het bestand “cmdline.txt” op een andere computer

Lees de SD-kaart in op een andere computer. In de bootpartitie moet het bestand “cmdline.txt” zichtbaar zijn. Dit bestand gaan we aanpassen met een teksteditor (pas op voor het CR+LF probleem).

Wijzig de tekst van:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

naar:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait init=/bin/sh

Je voegt dus de tekst “init=/bin/sh” toe aan de regel. Kan zijn dat de overige tekst in de regel wat anders is dan beschreven. Maar het gaat alleen om het laatste deel. Sla het bestand op en verwijder de SD-kaart uit de computer.

Sluit een toetsenbord en een beeldscherm aan, steek de aangepaste SD-Kaart in de Raspberry Pi en start de Pi. Er verschijnt na enige tijd een leeg scherm met een knipperende cursor.

Reset het wachtwoord

typ op het scherm:

mount -rw -o remount /

en vul het nieuwe wachtwoord in middels:

passwd pi

Als de gebruiker niet de standaardgebruiker “pi” is dan vervang je “pi” voor de naam van de gebruiker waarvan je het wachtwoord niet meer weet.

Er wordt om het wachtwoord gevraagd maar je ziet niets als je deze intypt, daarna wordt ter controle een tweede keer gevraagd het nieuwe wachtwoord in te typen.

Als de tekst “Password updated succesfully” of iets met dezelfde betekenis verschijnt dan kun je het nieuwe wachtwoord gebruiken.

Vervolg met de volgende twee commando’s. De Pi start op naar de command prompt direct na het tweede commando:

sync

exec /sbin/init

Schakel de Pi uit en steek de SD-kaart weer in de computer om het aangepaste bestand weer te herstellen:

sudo halt

Herstel de originele opstartinstellingen van de Raspberry Pi

Herstel de originele opstartinstellingen van de Raspberry Pi door het bestand “cmdline.txt” weer terug te wijzigen naar het origineel. Verwijder “init=/bin/sh” uit de onderstaande regel in het bestand “cmdline.txt”:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait init=/bin/sh

 

Na opslaan kan de SD-kaart weer terug gestoken worden in de Raspberry Pi en kan deze gebruikt worden met het nieuwe wachtwoord.

Bron: RaspberryPi spy